ولسوال کشک رباط سنگی: ۸۰ درصد آموزگاران در ولسوالی کشک رباط سنگی غیرمسلکی اند

ولسوال کشک رباط سنگی: ۸۰ درصد آموزگاران در ولسوالی کشک رباط سنگی غیرمسلکی اند

مسئولان در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات از کمبود مواد درسی، آموزگاران مسلکی و نبود ساختمان معیاری برای مکاتب این ولسوالی خبر می‌دهند.   «فرهاد رئوفیان» ولسوال ولسوالی کشک رباط سنگی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد...