ولسوالی دوآب نورستان هنوز هم در محاصره طالبان است

ولسوالی دوآب نورستان هنوز هم در محاصره طالبان است

رییس شورای ولایتی نورستان می‌گوید، ولسوالی دوآب این ولایت هنوز هم در محاصره طالبان مسلح قرار دارد. سعد الله پاینده زوی رییس شورای ولایتی این ولایت گفت از دو ماه بدینسو این ولسوالی در محاصره طالبان مسلح قرار دارد اما...