ولسوالی دشت ارچی باز دست‌به‌دست شد

ولسوالی دشت ارچی باز دست‌به‌دست شد

وزارت دفاع ملی گفته که نیروی‌های امنیتی کشور طی عملیاتی در دشت ارچی قندوز، این ولسوالی را از وجود گروه طالبان پاک‌سازی کردند. وزارت دفاع ملی در خبرنامه‌ای که امروز منتشر کرده گفته است: "نیروهای امنیتی در عملیاتی در دشت...