افراد مسلح ناشناس مدیر معارف ولسوالی اندر غزنی را کشتند

افراد مسلح ناشناس مدیر معارف ولسوالی اندر غزنی را کشتند

مقام‌های محلی ولایت غزنی اعلام کرده اند که مدیر معارف ولسوالی اندر این ولایت صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس از بین رفته است. ٬مقام‌ها در ریاست معارف ولایت غزنی گفته است که تازه گل ننگیال، مدیر معارف ولسوالی اندر این...