ماین کنار جاده‌ای فرماندۀ پولیس ولسوالی “انار دره” فراه را آماج قرار داد

ماین کنار جاده‌ای فرماندۀ پولیس ولسوالی “انار دره” فراه را آماج قرار داد

موتر حامل فرماندۀ پولیس ولسوالی "اناره‌دره" ولایت فراه بامداد امروز با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرده است. اقبال باهر، سخنگوی فرماندۀ پولیس فراه به تلویزیون چکاد گفته است که طالبان مسلح به پاسگاه‌های نیروهای دولتی در...