کشته شدن فرماندۀ پولیس ولسوالی المار فاریاب

کشته شدن فرماندۀ پولیس ولسوالی المار فاریاب

مقام‌های امنیتی در فرماندهی پولیس فاریاب گفته‌اند که محمد نسیم فاریابی، فرمانده پولیس ولسوالی المار فاریاب در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای کشته شده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب گفته است که...