تا دو ماه دیگر ولسوالی‌های تازه تشکیل در هرات فعال می‌شوند

تا دو ماه دیگر ولسوالی‌های تازه تشکیل در هرات فعال می‌شوند

تا دو ماه دیگر تمام ولسوالی های تازه تشکیل، که تا اکنون جزء ولسوالی شیندند هستند عملا به فعالیت آغاز کنند.   مسئولان محلی در هرات می گویند که تمام تجهیزات و تشکیلات غیرنظامی و نظامی دو ولسوالی منظور شده و در روزهای...