ولسوالی‌های سنگین و گرم‌سیر هلمند تحت کنترل نیروهای دولتی است

ولسوالی‌های سنگین و گرم‌سیر هلمند تحت کنترل نیروهای دولتی است

مقام های محلی ولایت هلمند می‌گویند که وضعیت امنیتی در ولسوالی های سنگین و گرمسیر تحت کنترل در آورده شده‌است. از درگیری های تازه میان نیرو های امنیتی و مخالفان مسلح دولت در این دو ولسوالی گزارش شده‌است. مقامات گفتند که...