ولد الشیخ احمد پایان مذاکرات صلح یمن در کویت را اعلام کرد

ولد الشیخ احمد پایان مذاکرات صلح یمن در کویت را اعلام کرد

اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن در یک نشست خبری از کویت به دلیل میزیانی مذاکرات صلح یمن طی سه ماه گذشته اعلام کرد که طرفین کویت را ترک می کنند، اما مذاکرات ادامه دارد. وی افزود: دور بعدی مذاکرات صلح...