مخالفان مسلح از معادن تغذیه می‌نمایند

مخالفان مسلح از معادن تغذیه می‌نمایند

والی ننگرهار گفته است که مخالفان مسلح از بخش استخراج غیرقانونی معادن در این ولایت، یک قسمت از هزینه‌های جنگی شان را تمویل می‌نمایند. گلاب منگل والی ننگرهار، از رهبران حکومت وحدت ملی‌ خواسته است که در راستای جلوگیری از...