پاسگاه‌های پولیس در بادغیس از تصرف طالبان خارج شد

پاسگاه‌های پولیس در بادغیس از تصرف طالبان خارج شد

نیروهای دولتی دوپاسگاهی که به دست طالبان مسلح روز یک‌شنبه سقوط کرده بود دوباره به تصرف شان در ولایت بادغیس در آورده‌‌اند. محمدزی شیرزاد، فرماندۀ لوای سوم ارتش ملی در زون غرب به تلویزیون چکاد گفته است که نیروهای دولتی...