حضور جنگجویان خارجی در ولایات شمال کشور

حضور جنگجویان خارجی در ولایات شمال کشور

با آغاز حملات بهاری طالبان در کشور، شماری از باشندگان ولایات شمال و شمال شرق از حضور جنگجویان خارجی در این ولایات خبر می‌دهند. باشندگان این ولایات می‌گویند، آن‌ها هرسال حملات بهاری طالبان را در مناطقشان شاهدند. اما...