وفاداری حیرت‌انگیز یک سگ چینی به صاحبش

وفاداری حیرت‌انگیز یک سگ چینی به صاحبش

اکثر مردم به این باور اند که سگ‌ها یکی از باوفاترین موجودات روی زمین هستند ,واین حیوانات اینرا به اثبات رسانده اند.   یک سگ در کشور چین هر روز به مدت ۱۲ ساعت جلو دروازه خانه چشم به راه صاحب اش میماند تا  اوازسرکار...