وعده همکاری آذربایجان در بخش های تولیدی و زراعتی افغانستان

وعده همکاری آذربایجان در بخش های تولیدی و زراعتی افغانستان

رییس جمهور آذربایجان در حاشیه نشست وارسا وعده سپرد در بخشهای زراعتی و تولیدی با افغانستان همکاری کند. الهام علی اوف، رییس جمهور آذربایجان می‌گوید: در صورتی ‌که حکومت وحدت ملی در بخش زمین زراعتی به خاطر افزایش تولیدات...