وعده رییس‌جمهور به هراتی‌ها: “چشت را به هرات وصل می‌کنیم”

وعده رییس‌جمهور به هراتی‌ها: “چشت را به هرات وصل می‌کنیم”

محمد آصف رحیمی، والی هرات می‌گوید که یک خط آهن بین شهر هرات و ولسوالی چشت این ولایت ساخته خواهد شد. وی گفته است که رییس‌جمهور غنی در سفرش به هرات برای افتتاح بند سلما، این پیشنهاد را مطرح ساخته است، احداث این خط راه‌آهن...