وظیفه احمد بهزاد به حالت تعلیق در آمد

وظیفه احمد بهزاد به حالت تعلیق در آمد

وظایف چهار تن از اعضای مجلس نمایندگان به دلیل غیابت بیش از ۲۰ روز در این مجلس، به تعلیق درآمد. به اساس گزارش‌ها، وظیفه احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیراحمد ته‌ینچ به حالت تعلیق در آمده است. عبدالرئوف...