وظیفه رییس عدلیه زابل به دلیل درخواست جنسی به حالت تعلیق در آمد

وظیفه رییس عدلیه زابل به دلیل درخواست جنسی به حالت تعلیق در آمد

گزارش‌ها از ولایت زابل حاکی از آن است وظیفه‌ رییس عدلیه ولایت زابل، به دلیل خواست‌های جنسی او از کارمند اداری‌اش، به حالت تعلیق در آمده و به منظور تحقیقات به اداره عدلی و قضایی معرفی شده است. گل‌اسلام سیال، سخنگوی...