تلاش سناتوران امریکایی برای وضع تعزیرات جدید بر روسیه

تلاش سناتوران امریکایی برای وضع تعزیرات جدید بر روسیه

سناتور جان مک‌کین رییس کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفته است که از وضع تعزیرات جدید بر روسیه در راستای تاثیر گذاشتن در انتخابات اخیر امریکا حمایت می‌کند. آقای مک‌کین افزوده است که او برای پیشنهاد یک لایحۀ در...