وضعیت بد اقتصادی در کشور نگران‌کننده است

وضعیت بد اقتصادی در کشور نگران‌کننده است

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور غنی، افزایش دامنه ناامنی‌ها، فساد اداری و قوانین سخت‌گیرانه را از عواملی دانسته است که روی فعالیت‌های اقتصادی در کشور تاثیر بد گذاشته است. سرور دانش، در نشست عدالت و حکومت داری خوب این...