وضعیت امنیتی روستای کرجی ولایت فراه از سوی توریالی عبدیانی بررسی شد

وضعیت امنیتی روستای کرجی ولایت فراه از سوی توریالی عبدیانی بررسی شد

مقام های امنیتی ولایت فراه با سفر به روستای کرجی در مرکز این ولایت وضعیت این منطقه را مورد بررسی قرار دادند. در خبرنامه فرماندهی پولیس فراه که به تلویزیون چکاد ارسال شده آمده است توریالی عبدیانی فرمانده پولیس ولایت فراه...