وصل لین برق وارداتی تاجیکستان به قندوز

وصل لین برق وارداتی تاجیکستان به قندوز

مسئولان ریاست برشنا در قندوز مى‌گویند که لین برق وارداتی تاجیکستان به شهر قندوز، پس از یک هفته دو باره وصل گردیده است. حمیدالله رییس برشنا در زون شمال شرق کشور گفت که لین های برق وارداتی تاجیکستان به قندوز، هفتۀ قبل در...