بیش از ۳۰ وسیله نقلیه در جنوب شرق برزیل با هم برخورد کردند

بیش از ۳۰ وسیله نقلیه در جنوب شرق برزیل با هم برخورد کردند

بیش از ۳۰ وسیله نقلیه در جنوب شرق برزیل در نزدیکی شهر ساتوپائولو در یک بزرگراه با هم برخورد کردند.   این رویداد زمانی رخ داد که یک موتر حامل قوطی‌های رنگ با یک موتر حامل ضایعات فلزی تصادف کرد. به دنبال آن، ۳۶ موتر که در...