وسیله انتحاری بلای جان طالبان شد

وسیله انتحاری بلای جان طالبان شد

یک تن از افراد گروه طالبان توسط انفجار یک دستگاه موتورسایکل مملو از مواد انفجاری کشته شد. عبدالرئوف تاج فرمانده پولیس بادغیس به تلویزیون چکاد گفت: "دو تن از افراد گروه طالبان قصد داشتند یک دستگاه موتورسایکل را که مقدار...