بازشماری آرا در ایالت وسکانسین امریکا با پیشتازی ترامپ

بازشماری آرا در ایالت وسکانسین امریکا با پیشتازی ترامپ

بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین به تایید پیروزی دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا در این ایالت منجر شد. در جریان این بازشماری، نزدیک به سه میلیون رای و با صرف هزینه ای بالغ بر یک و نیم میلیون دالر مجددا شمارش شده...