وزیر مالیه با معاون اجرائیوی صندوق بین المللی پول ملاقات کرد

وزیر مالیه با معاون اجرائیوی صندوق بین المللی پول ملاقات کرد

مسئولان در وزارت مالیه افغانستان از سفر وزیر مالیه این اداره جهت اشتراک در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به آمریکا خبر می‌دهند.   وزارت مالیه کشور با نشر خبرنامه‌ای روز گذشته گفت که «اکلیل حکیمی»...