وزیر داخله: خبرنگاران نباید منافع ملی را قربانی افشای حقایق کنند

وزیر داخله: خبرنگاران نباید منافع ملی را قربانی افشای حقایق کنند

در پی انتقاد از عدم اطلاع‌دهی به موقع به رسانه‌ها از سوی خبرنگاران در ولایت بلخ، وزیر امور داخله کشور می‌گوید که رسانه‌ها به جای نشر خبرهای منفی باید موضوعات مثبت را نیز انعکاس دهند.   ویس احمد برمک،  وزیر امور...