وزیر کشور آلمان “خواستار سیاست استرالیایی” در قبال پناهجویان شده‌است

وزیر کشور آلمان “خواستار سیاست استرالیایی” در قبال پناهجویان شده‌است

یک نشریه آلمانی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور می‌گوید، این وزارت‌خانه خواستار در پیش گرفتن سیاستی همانند سیاست استرالیا در قبال پناهجویان قایق‌سوار، و فرستادن آن‌ها به اردوگاه‌هایی در کشوری ثالث است. پیشنهاد...