وزیر مشاور ریاست جمهوری تعیین شد

وزیر مشاور ریاست جمهوری تعیین شد

ارگ ریاست جمهوری در تازه ترین حکم اش محمد گلاب منگل را به حیث وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور سرحدات و قبایل و والی ولایت ننگرهار تعیین کرده است. در این حکم آمده است: "به تأسی از حکم فقره ١٣ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست...