وزیر مسلمان سوئدی به دلیل رانندگی پس از مصرف الکل استعفا داد

وزیر مسلمان سوئدی به دلیل رانندگی پس از مصرف الکل استعفا داد

جوان‌ترین و نخستین وزیر مسلمان کابینه سوئد به دلیل رانندگی پس از مصرف مشروبات الکلی از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، " آیدا هادزیالیچ" ۲۹ ساله وزیر بوسنایی تبار آموزش در کابینه سوئد که نخستین وزیر مسلمان...