نوشته هایی با برچسب "وزیر مخابرات"

وزیر مخابرات اتهام وارده بر خودش را رد کرد

وزیر مخابرات اتهام وارده بر خودش را رد کرد

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی گفته است که موجودیت فساد در وزارتش را رد نمی‌کند؛ اما اتهام فساد بر خودش حقیقت ندارد. آقای وحیدی افزود که مالیات مخابراتی مانند هر مالیه‌ دیگر از سوی وزارت مالیه جمع آوری...

وظیفه وزیر مخابرات به حالت تعلیق در آمد

وظیفه وزیر مخابرات به حالت تعلیق در آمد

مقام ها در ارگ ریاست جمهوری گفته اند که وظیفه وزیر مخابرات و تکنولوژی تا ختم کار هیئت تحقیق به حالت تعلیق درآمده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته است که وظیفه عبدالرزاق وحیدی،...