وزیر مخابرات رد صلاحیت شد

وزیر مخابرات رد صلاحیت شد

مجلس نمایندگان در چهارمین نشست استیضاحیه خود، وزیر مخابرات را رد صلاحیت و وزرای زراعت، انرژی و مبارزه با مواد مخدر را ابقا کرد. در نشست امروزمجلس، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات، سلامت...