وزیر فواید عامه: حجم بازرگانی با ترکمنستان افزایش می‌یابد

وزیر فواید عامه: حجم بازرگانی با ترکمنستان افزایش می‌یابد

محمود بلیغ وزیر فواید عامه می‌گوید خط آهن ترکمنستان و افغانستان حجم مبادلات بارگانی میان دو کشور را تا سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱ میلیون تُن افزایش خواهد داد. آقای بلیغ افزود: " با تمدید خط آهن آقینه و اندخوی حجم مبادلات...