وزیر شهرسازی: زمینه دریافت وام بلند مدت را برای خرید خانه برای شهروندان را فراهم می‌کنیم

وزیر شهرسازی: زمینه دریافت وام بلند مدت را برای خرید خانه برای شهروندان را فراهم می‌کنیم

وزیر شهرسازی اعلام کرده که با همکاری بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت مالیه تلاش دارد تا زمینه دریافت وام بلند مدت را برای خرید خانه برای شهرواندان فراهم کند. سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی گفته با مسئولان بانک ملی و بانک...