وزیر زنان تونس: ۷۰۰ زن تونسی در صفوف داعش می رزمند

وزیر زنان تونس: ۷۰۰ زن تونسی در صفوف داعش می رزمند

سمیره مرعی وزیر زنان تونس، گفت که ۷۰۰ تن از زنان این کشور به صفوف گروه داعش در سوریه پیوسته‌اند. او همچنین نسبت به گسترش پدیدۀ تروریسم در بین زنان و کودکان کشورش ابراز نگرانی کرده است. وزیر زنان تونس در ادامۀ سخنانش افزود...