وزیر زراعت کشور بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد

وزیر زراعت کشور بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد

مسئولان در وزارت زراعت کشور بر حمایت از بخش خصوصی بخاطر رشد کشاورزی در هرات خبر میدهند.   نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری می گوید که بخاطر حمایت از بخش خصوصی این وزارت آماده هر نوع همکاری می باشد. وزیر زراعت کشور...