وزیر زراعت برای افتتاح و امضای قراردادهای انکشافی وارد هرات شد

وزیر زراعت برای افتتاح و امضای قراردادهای انکشافی وارد هرات شد

اسدالله ضمیر وزیر زراعت کشور به منظور افتتاح و امضای قرارداد چند پروژه انکشافی صبح امروز وارد ولایت هرات شد. وی در یک کنفرانس خبری درساختمان مقام ولایت هرات در رابطه به سفرش به هرات گفت هدف از این سفر افتتاح و امضای چندین...