وزیر دفاع پاکستان: ما درگیر جنگ نیابتی در افغانستان هستیم

وزیر دفاع پاکستان: ما درگیر جنگ نیابتی در افغانستان هستیم

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به‌تازگی پذیرفته که حکومت این کشور در افغانستان درگیر جنگ نیابتی است. آقای آصف گفته که حمله هراس‌افگنان به دانشگاه باچاخان در پیشاور، هم نتیجه جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان است. او از...