انتقادها از ناتوانی وزیر دفاع ملی در راستای رهبری جنگ

انتقادها از ناتوانی وزیر دفاع ملی در راستای رهبری جنگ

مقام‌های ارشد وزارت دفاع با انتقاد تند از عملکرد عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی می گویند که آقای حبیبی توانایی رهبری جنگ و تصمیم گیری مستقلانه را ندارد. این مقام ارشد وزارت دفاع که نخواسته نامش فاش شود به تلویزیون یک گفته...