وزیر دفاع روسیه به ایران رفت

وزیر دفاع روسیه به ایران رفت

سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه برای دیدار همتای ایرانی‌اش عازم این کشور گردید و مشغول دیدار از ایران است. این دیدار شویگو از تهران چند روز بعدازآن صورت می‌گیرد که همتای ایرانی‌اش از روسیه دیداری داشت. وزیر دفاع روسیه روز...