وزیر دفاع امریکا: طالبان با خروج ما از افغانستان قوی‌تر شدند

وزیر دفاع امریکا: طالبان با خروج ما از افغانستان قوی‌تر شدند

وزارت دفاع امریکا در یک گزارش تازۀ نوشته است که خروج نیروهای جنگی امریکا از افغانستان طالبان را فعال‌تر و جسورتر از چند سال قبل کرده است. پنتاگون در گزارش خود به کانگرس این کشور نوشته است که طالبان در چند سال گذشته...