وزیر دفاع آلمان از پوشیدن حجاب در عربستان امتناع کرد

وزیر دفاع آلمان از پوشیدن حجاب در عربستان امتناع کرد

وزیر دفاع آلمان در سفر رسمی به عربستان سعودی از پوشیدن حجاب امتناع کرد و این مساله جنجالی در میان کاربران عربستانی توئیتر به راه انداخت. اورسلا فون درلاین، وزیر دفاع آلمان و همراهان او در سفر به عربستان سعودی از پوشیدن...