وزیر داخله هند: “پاکستان عامل ناامنی در کشور ماست”

وزیر داخله هند: “پاکستان عامل ناامنی در کشور ماست”

وزیر امور داخله هند در واکنش به حمله اخیر در ایالت جامو و کشمیر، پاکستان را عامل این قضیه دانسته و متهم به ایجاد ناامنی در هند کرد. راجنات سنگ وزیر داخلۀ هند گفت: «تندروان کشور همسایۀ ما به گونه دوامدار تلاش می‌کنند تا...