طالبان وداعش از یک منبع پول می‌گیرند

طالبان وداعش از یک منبع پول می‌گیرند

نورالحق علومی، وزیر امور داخله امروز از سوی مجلس نمایندگان کشور استیضاح شد. مجلس نمایندگان ناامنی‌های اخیر در کشور، سقوط برخی ولسوالی‌ها و مقرری‌ها در وزارت داخله را از دلایل اصلی استیضاح آقای علومی گفته است. وزیر...