وزیر داخله: عاملین قتل رخشانه را مجازات می‌کنیم

وزیر داخله: عاملین قتل رخشانه را مجازات می‌کنیم

نور الحق علومی وزیر امور داخله کشور کشته شدن رخشانه خانم ۱۹ سالۀ که روز گذشته تصاویر سنگسار وی توسط طالبان به صفحات اجتماعی منتشر شد را محکوم کرده و برای مقام‌های پولیس ولایت غور دستور پیگری عاملین این قضیه را داده...