چین از تلاش‌های صلح کابل ستایش کرد

چین از تلاش‌های صلح کابل ستایش کرد

وزیر خارجه چین در هنگام دیدار با رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، از تلاش‌های حکومت افغانستان، در راستای تامین صلح ستایش کرد. وزیر خارجه چین چین وانگ یی، در ملاقات با رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی، تعهد سپرده است که در راستای...