بحران سوریه به سفر وزیر خارجه بریتانیا به روسیه سایه افکند

بحران سوریه به سفر وزیر خارجه بریتانیا به روسیه سایه افکند

بوریس جانسون ، وزیرخارجه بریتانیا، به دلیل حمله موشکی نیروهای امریکایی به یک پایگاه هوایی در سوریه، سفرش به مسکو را به حالت تعلیق در آورده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در جمع خبرنگاران گفت: " به روسیه نخواهم رفت...