وزیر خارجه بریتانیا وعده ادامه کمک‌های کشورش را به افغانستان داد

وزیر خارجه بریتانیا وعده ادامه کمک‌های کشورش را به افغانستان داد

بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر خود به کابل امروز با مقام های کشور در راستای گفت وگوهای صلح و ادامه کمک های نظامی بریتانیا به افغانستان گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا در نشستی با مقام های حکومت...