وزیر خارجه از عدم پیشرفت شورای عالی صلح ناراض است

وزیر خارجه از عدم پیشرفت شورای عالی صلح ناراض است

صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه کشور که امروز به مجلس سنا استجواب شده بود گفت: تاکنون شورای عالی صلح پیشرفت خاصی نداشته است. وزیر خارجه در این جلسه از برگزاری نشستی از عالمان مذهبی در کابل خبر داده و گفته است کار روی برگزاری...