وزیر خارجه آلمان به پناه‌جویان افغان بعدازاین اقامت خودکار داده نمی‌شود

وزیر خارجه آلمان به پناه‌جویان افغان بعدازاین اقامت خودکار داده نمی‌شود

وزیر امور داخلۀ آلمان " توماس دی‌میزییر " از مردم افغانستان خواسته که کشورشان را ترک نکنند و به بازسازی و نوسازی آن بپردازند. توماس دی‌میزییر، گفته که افغان‌ها دومین گروه پناه‌جو را بعد از پناه‌جویان سوریه ‌ تشکیل...