وزیر تحصیلات عالی خواهان تسریع روند اعطای بورسیه از سوی هند شد

وزیر تحصیلات عالی خواهان تسریع روند اعطای بورسیه از سوی هند شد

فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور در سفری به هند، از دولت آن کشور خواست روند اعطای ۵۰۰ بورسیه تحصیلی که برای بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی افغانستان وعده داده بود، تسریع بخشد. وزیر تحصیلات عالی کشور در دیدار با...